Rognan
Dykkerklubb
Småbåthavna Buvika
Småbåthavna på Rognan (Buvika) byr på flere interessante dykkemål. De fleste målene er skipsvrak.
Nedenfor lister vi opp de fleste vrakene som er av interesse.

D/S Skjerstad

Det mest kjente dykkemålet her er nok vraket av D.S Skjerstad, som ble senket av tyske bombefly i 24. mai 1940.
Dette vraket ligger på en dybde av ca. 10-20m. Et fint vrak å dykke på, da båten står rett på kjølen. Dessverre har tidens tann gjort sitt med båten og deler av den begynner smått å falle sammen. Bauen er hel og fin, mens den gradvis blir dårligere når man beveger seg akter. Det anbefales ikke å svømme inn i vraket.

Skjøyta

Om man svømmer 10-15m foran bauen til D.S Skjerstad ligger en 40 fots lang skjøyte som vi ikke vet navn eller opprinnelse på.
Dette er en trebåt og det antas at den gikk ned på 50-60 tallet. Den er i relativt dårlig forfatning, men fortsatt ganske hel.
Ligger på ca. 30 meters dyp.

Wilma

Rett under nordspissen av flytebryggen ligger en sjark som heter Wilma, på 20-25 meters dyp.
Sjarken er i veldig god stand og det ligger en del utstyr og rekvisita i huset.

Brødrene

Brødrene er en 70 fots nordlandsjekt bygget i 1850. Nordlandsmuseet kjøpte i 1936 den aldrende jekta "Brødrene" fra Solum i Vesterålen til museumsformål.
Jekta ble slept til Rognan for restaurering, men under et uvær vinteren 1940 forliste jekta i havna på Rognan.
Brødrene ligger nå helt inne ved land nedenfor Saltdal båtforenings lokale, på 1-5 meters dyp. 
Den er delvis fylt over med stein og grus.
I 1993 ble det startet et prosjekt med å bygge en nøyaktig kopi av Brødrene. Den nye Brødrene ble sjøsatt på Rognan 22.august 1995. Det er i dag kun 1 seilende jekt igjen i verden.

Rognandåsa

Rognandåsa er en liten sjark som ligger på ca. 20 meters dyp.
Det er svært lite igjen av denne båten, men det ligger mange gjenstander i og ved vraket.

Vi oppfordrer til ikke å plukke gjenstander fra vrakene