Rognan
Dykkerklubb
Medlemskap og priser
Klubbkontingent
-Hovedmedlem: 400,-
-Familietilbud:   175,-  Gjelder familiemedlemmer under 18 år, når én eller flere i familien er hovedmedlem fra før.
Som medlem i Rognan dykkerklubb er du også medlem i Norges dykkeforbund.
-Er du allerede medlem i en annen dykkeklubb tilknyttet NDF koster medlemskapet 200kr.
Luftfylling medlem
-Enkeltfylling: 35,-
-Klippekort 10 fyllinger: 350,- 
-Årskort for fylling: 800,-
Luftfylling ikke medlem
-Enkeltfylling: 70,-
For innmelding:

Betal kontingent for ønsket medlemskap til kontonummer 4509.31.89918  
Merk innbetaling med følgende info:

-Navn
-Adresse 
-E-mailadresse
-Telefonnummer
-Type medlemskap ønsket

Send samtidig en melding via kontaktskjema med følgende info:
-Navn
-Adresse 
-E-mailadresse
-Telefonnummer
-Type medlemskap ønsket
-Din høyeste sertifisering (dykkesertifikat)


Kontoinformasjon ved betaling fra utlandet:
Sparebanken.
IBAN: 
SWIFT: