Rognan
Dykkerklubb
Langset
"Rasteplassen" på Langset er en stor steinfylling som ofte brukes til camping og rekreasjon, med fantastisk utsikt over fjord og fjell. Det finnes bålplass og enkle sitteplasser her.
Dette er et fint dykkemål for både nybegynnere og de som ønsker å dykke dypere.
På yttersiden/spissen av fyllingen finner man en vegg som dropper hyllevis ned fra ca. 20 meter til flere hundre meter ned i dypet. (Her er det greit å ha god oppdriftskontroll)
På veggen kan man se anemoner i mange farger. 
På hver side av fyllingen er det dybder som egner seg for alle dykkere, og her kan man se både steinbit og et relativt rikt makroliv.