Rognan
Dykkerklubb
Hammerfall
Hammerfall er et et meget fint veggdykk med flere interessante severdigheter. Veggen har flotte formasjoner som gradvis dropper ned til 50m.
På rundt 20 meter finner man en lang sprekk full av langfingerkreps og småfisk.
Nede på 20-40 meter finner vi en steinrøys der det bor store stimer Lusuer og store anemoner. Et flott sted for foto. Mindre anemoner ser man flere steder på dybder fra 5 meter og dypere.
Som avslutning på dykket anbefaler vi å ta sikkerhetstoppen ved det gamle bilvraket fra krigens dager.
Det er som oftest god sikt i Hammerfall.